วิธีการอนุบาล วิธีการนำไม้เนื้อเยื่อออกจากขวด

 

1. นำไม้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออกจากขวด หรือภาชนะ

2. นำมาล้างวุ้นออกให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสม ของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย

*** หากพบว่าไม้เนื้อเยื่อมีการเจริญเติบโตเป็นกลุ่ม หรือกอ อย่าพึ่งแยกออกจากกัน

3. เตรียมน้ำสะอาดประมาณ 1 ลิตร ผสมสารเคมีป้องกัน เชื้อรา และแบคทีเรีย และเติมสารกระตุ้นการออกราก

*** หากไม่มีสารเคมีป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย สามารถใช้เบตาดีนแทนได้ อัตราการใช้ – สารเคมีป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย เช่น Physan 20, Carben dazim ใช้ 2-3 ml/L Captan ใช้ 2-3 กรัม/L – เบตาดีน 2-3 หยด/L – สารกระตุ้นการออกราก เช่น Auxin, B1 ใช้ 1-2 ml/L

4. แช่ทิ้งไว้ 5 – 10 นาที

5. ผสมวัสดุปลูกลงกระถาง

6. นำไม้ลงกระถางและฉีดน้ำ *** ไม่ควรฉีดน้ำเยอะจนแฉะเกินไป เพราะจะทำให้ไม้เน่าได้ง่าย

7.นำไม้มาอบโดยใส่ในถุงพลาสติกใส หรือกล่องพลาสติกใส เป็นระยะเวลา 3 -4 สัปดาห์

8. เมื่ออบไม้จนแข็งแรงแล้วย้ายมาเลี้ยงข้างนอกตู้อบต่อประมาณ 14 วัน – 2 เดือน แล้วค่อยเปลี่ยนกระถางและวัสดุปลูกใหม่