Alocasia serendipity variegated

Alocasia serendipity variegated หรือบอนดำด่างชมพู บอนที่มีขนาดใหญ่และสีสันของใบสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือใบมีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม สีของใบมีสีชมพูอมม่วง ชมพูอ่อน เขียวอ่อน เหลือง สลับกับเขียวเข้มที่เป็สีหลักของใบ และเห็นเส้นใบชัดเจน เซเรนมีลำต้นตั้งตรง

วิธีการดูแลดังนี้

แสงแดด : อโลคาเซียเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดรำไร ประมาณ 50-60% ไม่ควรให้โดนแสงแดดจัดโดยตรง เพราะจะทำให้ใบไหม้ได้ ดังนั้นควรไว้ในที่ร่ม แสงแดดรำไร ซึ่งแสงแดดที่อโลคาเซียชอบนั้นจะเป็นแสงแดดที่สว่าง หรือแสงแดดในยามเช้า หากปลูกไว้ในบ้าน อาคาร สำนักงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ควรมีอากาศที่สามารถถ่ายเท ได้สะดวกหรือมีแสงสว่างเพียงพอ

น้ำ : อโลคาเซียชอบความชื้นแต่ไม่แฉะ วัสดุที่ปลูกควรเป็นวัสดุที่สามารถเก็บความชื้นไว้ได้ มีอินทรียวัตถุ และระบายน้ำได้ดี พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มีน้ำขังในจานรองกระถางเพื่อป้องกันโรคเชื้อราหรือโรครากเน่า ควรรดน้ำประมาณ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ ไม่ควรรดน้ำถี่หรือบ่อยมากจนเกินไป

ดิน : การปลูกอโลคาเซียในปัจจุบันจะนิยมปลูกลงในกระถาง ควรใช้วัสดุแห้งแต่มีความชื้นในตัวและสามารถ ระบายน้ำได้ดี เช่น ดินที่มีส่วนผสมของเศษใบไม้ผุหรือดินร่วน หรือจะเป็นวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของหินภูเขาไฟและดิน เพราะจะช่วยให้เจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้ใบมีความสมบูรณ์และสวยงาม และสิ่งที่สำคัญก็คือไม่ควรปล่อยให้ดินแห้ง

ปุ๋ย : สำหรับการให้ปุ๋ยกับต้นอโลคาเซียนั้นสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้เดือนละครั้ง หรือปุ๋ยสูตรละลายช้า 3 เดือน/ครั้ง ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว หรือจะใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยขี้วัว ตามสะดวกในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน แต่ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง