Natory lab มีบริการรับเพาะเลี้ยงเนี้อเยื่อพืชไม้ทั่วไป ไม้ด่าง ไม้หายาก กล้วยไม้ กัญชง กัญชา

ต้นแม่พันธุ์ลูกค้าสามารถนำมาเองได้ หรือปรึกษาให้ทางแลปจัดหาต้นแม่พันธุ์มาได้เช่นกันการบริการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ ทางแลปรับทำจำนวนตามออเดอร์ หรือขั้นต่ำ 50 ต้น

 

 

 

 

สินค้าและบริการของเรา : ไม้เนื้อเยื่อ , เพาะไม้เนื้อเยื่อ , เพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ , วิธีเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ , อนุบาลเนื้อเยื่อ , ไม้ด่าง