Monthly Archives: มิถุนายน 2023

Alocasia serendipity variegated

Alocasia serendipity variegated หรือบอนดำด่างชมพู บอนที่มีขนาดใหญ่และสีสันของใบสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือใบมีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม สีของใบมีสีชมพูอมม่วง ชมพูอ่อน เขียวอ่อน เหลือง สลับกับเขียวเข้มที่เป็สีหลักของใบ และเห็นเส้นใบชัดเจน เซเรนมีลำต้นตั้งตรง