ทางแลปรับผลิตอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำเร็จรูป

แบบปลอดเชื้อโดยผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Auto Clave)
และแบบปลอดเชื้อโดยผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการใช้ สาร Sodium Hypochlorite
หรือสาร Plant Preservative Mixture (PPM)

บรรจุภัณฑ์ ขวดแก้วขนาด 4 oz. 8 oz.
ขวดเหล้าขนาด 700 ml.
กระปุกพลาสติกขนาด 4 oz. 6 oz. 11 oz.
ถุงพลาสติกขนาด 6×9 7×11

กลุ่มอาหารเพาเลี้ยงเนื้อเยื่อ สำหรับพืชกินแมลง
1. 1/2 MS เพิ่มขนาดต้น
2. 1/2MS + BA 0.5 mg/l เพิ่มจำนวนต้น
3. 1/2MS + NAA 0.5 mg/l เร่งราก

กลุ่มอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สำหรับกล้วยไม้
1. อาหารสูตร Vacin & Went (VW)
2. อาหารสูตร Murashige & Skoog (MS)
เพื่อกระตุ้นการเพิ่มปรมาณ protocorm-like bodies(PLBs)
3. อาหารสูตรเพาะเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารี

กลุ่มอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทั่วไป สูตร free-hormone
1. 1/2MS
2. MS

กลุ่มอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทั่วไป สูตรเร่งการแตกกอ
1. MS + BA 0.5 mg/l
2. MS + BA 1 mg/l
3. MS + BA 1 mg/l + NAA 0.5 mg/l
4. MS + BA 2 mg/l
5. MS + BA 3 mg/l
6. MS + BA 3 mg/l + NAA 0.5 mg/l
7. MS + BA 4 mg/l
8. MS + BA 5 mg/l
9. MS + TDZ 0.3 mg/l
10. MS + TDZ 0.5 mg/l
11. MS + TDZ 1 mg/l
11. MS + TDZ 2 mg/l

กลุ่มอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทั่วไป สูตรเร่งราก
1. MS + NAA 0.1 mg/l
2. MS + NAA 0.5 mg/l
3. MS + NAA 1 mg/l

กลุ่มอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สูตรกระตุ้นการเกิดแคลลัส
1. MS + 2,4-D 0.3 mg/L
2. MS + 2,4-D 0.5 mg/L
3. MS + 2,4-D 0.8 mg/L + Kinetin 1 mg/l
4. MS + 2,4-D 0.8 mg/L + BA 1 mg/l
5. MS + BA 1 mg/l + NAA 0.5 mg/l
6. MS + BA 0.5 mg/l + NAA 2 mg/l

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
หากลูกค้าต้องการสูตรอาหารอื่นนอกเหนือจากรายการที่มี

 

 

 

สินค้าและบริการของเรา : ไม้เนื้อเยื่อ , เพาะไม้เนื้อเยื่อ , เพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ , วิธีเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ , อนุบาลเนื้อเยื่อ , ไม้ด่าง